DI-A
Aankomstcel of kabelveld met lastscheidingsschakelaar en vergrendeld aardmes