DF-A
Aankomstcel of kabelveld met lastscheidingsschakelaar RV-53 en vergrendeld aardmes