Gedragscode van SGC – SwitchGear Company

Waarom hebben we een gedragscode nodig?

In een voortdurend veranderende wereld is er toch één gegeven dat onveranderd blijft: het onwankelbare voornemen van SGC om de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek en -integriteit te handhaven. Via zijn technologieën levert SGC een belangrijke bijdrage aan bedrijven en gemeenschappen. Maar niet alleen wát we doen, maar ook de manier waarop we dat doen, bepaalt onze reputatie bij onze stakeholders en helpt ons succesvol te blijven. Die reputatie is bijzonder veel waard voor SGC. En net zoals al onze troeven moet ook deze worden ontwikkeld en beschermd.

De gedragscode staat centraal in de manier waarop we onze reputatie beschermen en ontwikkelen. Ze is gestoeld op onze bedrijfsprincipes van verantwoordelijkheid, respect en vastberadenheid en omschrijft hoe we ons moeten gedragen. Het gaat dan niet om ons algemene gedrag, maar over de manier waarop we omgaan met bepaalde situaties waarin onze reactie belangrijke gevolgen kan hebben voor de reputatie van SGC.

De gedragscode gaat verder dan de naleving van de wet in de landen waar we actief zijn. Ze toont hoe wij ons ertoe verbinden ons op een ethische en integere manier te gedragen in elke situatie, terwijl we toch de rechten van mensen als individuen blijven respecteren. We verwachten dit van elke medewerker van SGC, overal en altijd, maar ook van al onze zakenpartners. Hoge normen in onze relaties zijn immers de fundamenten van duurzaam succes. We willen worden erkend als een vooraanstaande leider in alles wat we doen en we willen dat al onze stakeholders trots zijn op hun relatie met SGC.

De normen die deze Gedragscode bevat, vormen de kern van de cultuur en de verbintenissen die SGC aangegaan heeft. Een uniforme naleving van deze normen binnen SGC is dan ook essentieel en elke medewerker is ertoe
gehouden deze principes in acht te nemen. Daartoe vragen we dat iedereen mogelijke overtredingen meldt. Dat kan door contact op te nemen via ethics@het-veer.be.

Op Koers